آموزش آنلاین


سیستم آموزش از راه دور (آنلاین): 


برای همه مقاطع تحصیلی از هر نقطه کشور کلاس های آموزش آنلاین برگزار می شود                                       


انواع سیستم های آموزشی آنلاین


جهت سهولت آموزش بهترین نرم افزار آموزشی برای شما عزیزان فراهم شده است و کافی است با مرکز تماس حاصل نموده  و نسبت به ثبت نام کلاس های آنلاین اقدام نمایید


تعداد نفرات 


کلاس های تشکیل شده  5 الی 12 نفره میباشد


طول جلسات دوره

ترم مرکز 6 هفته ای و در هر هفته دو جلسه 50 دقیقه ای می باشد. تعداد جلسات در طول یک ترم 12 جلسه آموزشی می باشد.